A látás objektivitása, A látás objektivitása.

a látás objektivitása

a látás éles csökkenése és

A látás és a képek természete A látás fogalma alatt többnyire a vizuális információ feldolgozását értjük, amelynek fő célja a tárgyak azonosítása, és azok közvetlenül nem észlelhető tulajdonságainak felismerése, illetve a cselekvés vezérlése.

A látás folyamatában két szervünk játszik kulcsfontosságú szerepet: a szem, amely számára a fény közvetíti az információt, és az agy, ahol ezek az információk feldolgozásra kerülnek. A képelméletek egyik klasszikusának számító W. Thomas Mitchell megkülönböztet vizuális, verbális és mentális képeket, [1] a médiakutató képzőművész, Antik Sándor pedig fizikai, élettani és mentális természetűekre osztja fel őket.

a látás helyreállítása 13-ról 100-ra

Horányi Özséb szerint ezek a megismerő tevékenység erőterében, a fogalomalkotással azonos értékű folyamat eredményeként jönnek létre. Tág értelemben véve ide sorolható minden ember alkotta kép, amely valamilyen külső hordozóra kerül, legyen az vászon, papír, monitor, stb.

100 látás helyreállítása az összes videóhoz

Tehát a televízióban, tableten, okostelefon kijelzőjén, vagy kivetítve látott képek is. A média térnyerésével ezeknek a száma sokasodott meg soha nem látott módon a látás objektivitása átlagember mindennapjaiban.

In: Bacsó Béla szerk.

van-e látomás 3

Kép, fenomén, valóság. Budapest, Kijárat Kiadó, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó,

akupunktúra rövidlátás

Olvassa el is