Ez egy átmeneti látvány,

ez egy átmeneti látvány

ez egy átmeneti látvány

A vészhelyzet megszűnése utáni TAO-szabályok módosulása Egyes sport tárgyú eltérő rendelkezések A jogszabályban megjelent módosításnak megfelelően, a veszélyhelyzettel, továbbá a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban közvetlenül felmerülő költségek — különösen a jogszabályban felsoroltak pl.

A védekezéssel kapcsolatos eszközök elszámolhatóságának további feltétele, hogy a sportszervezet A benchmarkban az alábbi, védekezéssel összefüggő tételek nem szerepelnek, ezért ez egy átmeneti látvány lenti egységárak az irányadók: — digitális, érintés nélküli lázmérő: legfeljebb Az elszámolási határidő hosszabbítására vonatkozóan, Fenti lehetőséggel kapcsolatban felhívom a sportszervezetek figyelmét, amennyiben élnek a napos elszámolási határidő hosszabbításának lehetőségével, ez maga után vonzza az sfp meghosszabbítása iránti kérelem benyújtási határidejének az eltolódását az elszámolás beadásakor lehet kérni az sfp meghosszabbítását.

Az elszámolási határidő ilyen formában történő eltolódásával, a szeptember havi feltöltésről lemaradhatnak, hosszabbító határozat hiányában.

ez egy átmeneti látvány

Fenti módosítások a folyamatban lévő valamennyi programra vonatkozóan hatályosak. A támogatott szervezet az ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén kérelmezheti a sportfejlesztési program összesen legfeljebb 5 támogatási időszakkal történő meghosszabbítását.

A társasági adóról és az osztalékadóról ez egy átmeneti látvány Tárgyi eszköz felújítás, beruházás ingatlan jogcím esetében az önerő hozzáadása nélküli megvalósíthatóság csak akkor lehetséges, amennyiben a sportfejlesztési programban jóváhagyott tartalom olyan módon változtatható, csökkenthető, hogy az a beruházás megvalósíthatóságát, átadását érdemben nem érinti.

ez egy átmeneti látvány

Tárgyi eszköz felújítás, beruházás ingatlan jogcím önerő hozzáadása nélküli megvalósítása esetén, a csökkentett műszaki tartalommal ismételten be kell nyújtani a programot új elbírálásra. A nyilatkozat minden esetben a teljes sportfejlesztési programra vonatkozik, — a tárgyi eszköz felújítás, beruházás ingatlan jogcím külön kezelendő a fentieknek megfelelően — tehát egy sfp-n belül a jogcímeket azonos módon kell kezelni az önerő hozzáadás szempontjából.

Amennyiben az önerő hozzáadása nélküli elszámolást választja, úgy a kiegészítő támogatással külön kell elszámolni, nem használható önerőként.

ez egy átmeneti látvány

A fenti változtatásokról támogatott sportszervezetnek minden esetben, ez egy átmeneti látvány elszámolás benyújtásakor nyilatkozatot kell benyújtania.

Olvassa el is