Jövőkép mint adatfeldolgozás, Jövőkutatás, jövőkép

jövőkép mint adatfeldolgozás

Blog Adatvédelmi szabályzat és jogi nyilatkozat Kérjük, hogy a Jövőkép Stúdió Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el az adatvédelmi szabályzatot és a felhasználási feltételeket továbbiakban Adatvédelmi szabályzat és jogi nyilatkozat. A Weboldal használatával elfogadja az alábbi Adatvédelmi szabályzat és jogi nyilatkozatba foglalt valamennyi feltételt.

Jövőkép mint adatfeldolgozás

Adószám: E-mail: info jovokepstudio. Adatkezelés, adatvédelem Szolgáltató akár a jelentkezés során, akár más módon rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat csak a jogszabályban kötelezően meghatározott esetekben bocsátja harmadik személyek rendelkezésére.

ultrahang szemészeti szkenner látásvizsgálati diagram aláhúzott vonal

Ez esetben is oly módon, hogy arról az érintettet haladéktalanul tájékoztatja. Szolgáltató úgy tekinti, hogy a szolgáltatások iránti érdeklődéssel és megrendeléssel az Ügyfél hozzájárul személyes adatainak a Szolgáltató, mint adatkezelő által történő kezeléséhez.

látás 3 dioptria látásteszt Juzsno-Szahalinszk

Az adatkezelés során Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, a Adatkezeléssel kapcsolatos információk: A szolgáltatások képzések, tréningek, egyéni coaching iránti érdeklődés Az adatkezelés célja: a kapcsolatfelvétel, tájékoztatás a szolgáltatásokkal kapcsolatosan.

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Kezelt adatok köre: név, email cím, és telefonszám. Adatkezelés időtartama: A szolgáltatások iránti érdeklődés során megadott személyes adatok kezelése az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módon lehet kezdeményezni: e-mail útján az info jovokepstudio.

10. és 10. látomás szemvizsgálati táblázatok letöltése

A szolgáltatásokra képzésekre, tréningekre való jelentkezés megrendelés Az adatkezelés célja: a kapcsolatfelvétel, tájékoztatás a megrendeléssel kapcsolatosan és a számla kiállítása.

Kezelt adatok köre: név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, adóazonosító, email-cím, telefonszám, életkor, számlázási, illetve postázási adatok, legmagasabb iskolai végzettség.

Adatkezelés időtartama: A szolgáltatás igénybevételére történő jelentkezés során megadott személyes adatok kezelése az adat megadásának időpontjától a kérdéses adattörléséig jövőkép mint adatfeldolgozás. A szolgáltatásról kibocsátott számlákkal kapcsolatos adatok megőrzésének ideje legalább 8 év. Adatokat megismerhetik: Szolgáltató és adatfeldolgozó alkalmazottai, akiket e tekintetben titoktartási kötelezettség terhel.

nagyon rossz látású nők a legjobb látást helyreállító termék

Ügyfél jogai és jövőkép mint adatfeldolgozás lehetősége az adatkezeléssel kapcsolatban: A Szolgáltató e-mail címére küldött üzenettel az Ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet a szolgáltató által kezelt személyes adatairól, illetve kérheti a korábban megadott adatok helyesbítését, módosítását, illetve törlését, valamint tiltakozhat az adatkezelés jövőkép mint adatfeldolgozás. Megjegyzés: az adatkezelés során technikai információk is rögzítésre kerülhetnek, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, stb.

Ezek személyes azonosításra nem jövőkép mint adatfeldolgozás, csupán anonim statisztikai célokat szolgálnak.

Jövőkutatás, jövőkép

A Weboldal használatának feltételei A Weboldalon elhelyezett minden információ, anyag, az anyagok szöveges és grafikai, illetve egyéb tartalma és minden ezekkel összefüggő egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi védelem alatt áll.

Ezen szellemi termékek kizárólagos jogosultja a weboldal üzemeltetője. A Weboldal és annak egyetlen eleme sem részben, sem egészben nem reprodukálható.

a látás távolságfüggése a látás 50-re zsugorodik

A Weboldal teljes egészének, vagy bármely részének, illetve egyes akár szöveges, akár grafikai elemeinek más szellemi alkotásba, kiadványba, honlapba történő beépítése, vagy más rendszerben tárolása, illetve nyilvános bemutatása, vagy terjesztése szigorúan tilos. Ezen tilalmak bármelyikének megszegése polgári és büntető eljárást vonhat maga után.

Miről álmodik egy programozó matematikus... Papp Péter at TEDxDanubia 2011

A tilalmak alól felmentést csak a Szolgáltató előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása ad. A Weboldalon elhelyezett információk tájékoztató jellegűek, ajánlattételnek nem minősülnek.

Szolgáltató fenntartja a weboldal bármikor, bármilyen módon történő változtatásának jogát. Jövőkép mint adatfeldolgozás Szolgáltatót nem terheli felelősség: Semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely az alábbiakban felsoroltak miatt vagy azokkal összefüggésben következik be: a weboldal harmadik személy jogosulatlan hozzáférése miatt történő módosítása a weboldalon szereplő információk esetleges hiányossága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása a weboldal használatra alkalmatlan állapota a weboldal esetleges üzemzavara harmadik személy tulajdonában álló honlapokra történő utalások esetében ezen honlapok tartalmáért, az azokon közzétett információkért, illetve ezen honlapok hibáiért.

Olvassa el is