Bioenergetikus látás,

bioenergetikus látás

A természetes mágnesesség műszeres mérése!

mágneses rövidlátás

Az alábbiakban azt elemezzük, hogy mit mondhat erről a modern fizika. Majd kísérletekkel ellenőrzi, hogy a jelenségek a valóságban tényleg úgy működnek-e, ahogyan az egyenletekből következik. Ha pedig eltérés mutatkozik, az egyenleteket újra meg újra módosítani kell.

  • Gyengén látó emberek laknak benne
  • Tényleg 2 perc alatt lehet újra tökéletes a látása?

A fizika története voltaképpen abból áll, hogy folyamatosan tökéletesítgetjük, módosítgatjuk az egyenleteinket, miközben tudjuk, hogy ennek soha nem lesz vége. Hiszen az egyenletek csupán modellek, és egy modell soha nem lehet tökéletesen azonos a valósággal, mint ahogyan egy térkép sem lehet tökéletesen azonos a várossal, amelyet ábrázol.

Bár Hawking professzor ezt elsősorban a kozmikus léptékű világegyetemre értette, azonban ami igaz makrofizikai szinten, az igaz a mikrorészecskék kvantum világában is, amely nélkül az bioenergetikus látás jelensége sem érthető meg.

A mező fogalma és jelentősége Bioenergetikus látás fizikában az erőtér, vagyis a mező fogalma a XIX. Ezt megelőzően, a villamos töltések felfedezése után, a fizikusok úgy gondolták, hogy két villamos töltés — a gravitációs kölcsönhatáshoz hasonlóan — távolból vonzza vagy taszítja egymást.

hogyan lehet otthon megtanulni a látást

Maxwell elmélete merőben új volt. Ha egy másik töltés megjelenik ebben az erőtérben, kölcsönhatásba lép a mezővel, és ez úgy hat rá, mintha a másik töltés vonzást vagy taszítást gyakorolna rá. Ugyanakkor a másik töltés mezője is visszahat az eredeti mezőre.

BIOENERGETIKAI SZOLGÁLTATÁSAIM

Fontos tudni: A két töltés az általuk generált közös, szuperponált mező közvetítésével fejt ki erőhatást egymásra, azonban közöttük nincs energia áramlás. Feltehetjük a kérdést, meddig terjed egy villamos töltés erőtere, mekkora a távolság, ahol már a mező nem létezik. Nos, az elmélet szerint, bár a mező a távolság növekedésével rohamosan gyengül, azonban soha nem válik zérussá, vagyis a kiterjedése — elvileg — végtelen.

zsoltárok a látásért

Maxwell elméletéből az is következett, hogy az elektromos és a mágneses tér ugyanannak a mezőnek két komponense, és ezek kölcsönhatása miatt a mező hullámzani is tud. Így jönnek létre az elektromágneses hullámok.

A FÖLDSUGÁRZÁSOKRÓL

Az is kiderült, hogy a fény is elektromágneses hullám, bioenergetikus látás a rádióhullámok, és a röntgensugarak, és a gravitáció is ehhez hasonlóan működik, a bolygók is a Nap gravitációs mezőjében mozognak, miközben a saját gravitációs mezőjükkel hatást gyakorolnak a Napra.

Eszerint minden mezőben a kölcsönhatásokat erőközvetítő részecskék közvetítik, és ez érvényes a fizikában ismert mind a négy alapvető kölcsönhatásra, vagyis a gravitációs, az elektromágneses, valamint az erős és gyenge nukleáris kölcsönhatásokra is.

Mivel minden mező — elvileg — végtelen kiterjedésű, az egész világegyetemet keresztül-kasul áthatják a különféle láthatatlan mezők.

mit jelent a látás mínusz 13

Ezt támasztja alá egy nagyon fontos kvantumfizikai jelenség, az ún. Nem arról van tehát szó, hogy nincs jelen elektromágneses mező, hanem arról, hogy a lokális térerősség zérus középérték körül fluktuál.

Első kísérletsorozat

És ugyanez igaz valamennyi mezőre. Fel lehet tenni a kérdést, miért van éppen négy kölcsönhatás, és hozzájuk négyféle mező, nem lehetséges-e, hogy ezek csupán egyetlen kölcsönhatás különféle megnyilvánulásai, hasonlóan, ahogyan az elektromos és mágneses erőtér is ugyanannak az erőtérnek két komponense.

helyreállítani a hulló látást

A kérdés nagyon régi. Már Einstein meg volt győződve arról, hogy csak egyetlen kölcsönhatás létezik, és az eltérő kölcsönhatások ennek különféle megnyilvánulásai.

látásjavító szemtorna

Arról is meg volt győződve, hogy a részecske nem bioenergetikus látás, mint erős bioenergetikus látás telített térrész, a mező lokális szingularitása, egyfajta gyűrődés a térben, mint ránc az asztalterítőn, az igazi realitás pedig nem a látható részecske, hanem a láthatatlan mező.

Mivel pedig a részecske nem más, mint koncentrált energia csomag, ez azt is jelenti, hogy a világban létező minden energia az egyesített mezőből ered.

Gyengén látásom javítására elkezdtem hát a különböző természetes terápiák alkalmazását. Először a bioenergia-terápiát próbáltam ki. Vizsgázott terapeauták kezelését vettem igénybe, heti egy, néha két alkalommal.

A mező egyesítő kísérletek azonban nem jártak teljes sikerrel, mivel a gravitációs kölcsönhatás nem akar bele illeni ebbe a képbe. A probléma gyökere abban van, hogy a kvantumelmélet és az általános relativitáselmélet között logikai ellenmondások mutathatók ki.

Az ellenmondások feloldása pedig csak ún.

Szemtréner

Ez azt jelenti, hogy az ismert és tapasztalható három térbeli és egy időbeli dimenzió vagyis a négydimenziós téridő mellett feltételezni kell további nem tapasztalható dimenziók létezését. Ha sikerül is egységesíteni a négy alapvető kölcsönhatást, tisztázatlan marad egy további kérdés, az, hogy ha ismerjük is az élettelen anyag működésében szerepet játszó egyesített mezőt, mit tudunk kezdeni az élet és a tudatosság kérdésével, hiszen ezek között nem vitatható kölcsönhatások vannak.

Aura látásgyakorlat

Mivel az élettelen fizikai világban szerepet játszó négy alapvető kölcsönhatás nem ad magyarázatot az élet és a tudat létezésére, jogos feltételezni egy ötödik kölcsönhatást, egy energiával és információval telített mezőt, amely a forrása a biológiai életnek és a tudatosságnak, és ezt a mezőt is integrálni kell az egyesített univerzális mezőbe, amely így öt komponensűvé válik.

Az ötlet nem új, több élvonalbeli tudós vetette már fel ezt a lehetőséget.

Bioenergetika természetgyógyászati tanfolyam Béky Lászlóval

Példaként említhető a László Ervin által definiált pszi-mező, a Rupert Sheldrake féle morfogenetkus mező, valamint a Carl Gustav Jung pszichológiájában leírt kollektív bioenergetikus bioenergetikus látás, amelynek a legmélyebb szintjén működnek azok hogyan ellenőrizhető a látás a táblázat szerint jelenségek, amelyek a tudat, valamint az élő és élettelen anyag közötti kölcsönhatásokat hozzák létre.

Élő és bioenergetikus látás A tudomány régi problémája az élet puszta létezése, amely ellentmondani látszik a fizika törvényeinek.

hogyan lehet helyreállítani vagy javítani a látásgyakorlást

Számos próbálkozás ellenére nem sikerült mesterségesen előállítani élőlényt, még egysejtűt sem, pedig a modern kvantumkémiai módszerek lehetővé teszik tetszőlegesen bonyolult szerves vegyületek, és ilyenekből felépülő struktúrák szintetizálását. Egy élő sejtből nem nehéz élettelen sejtet csinálni, de fordítva nem megy.

Olvassa el is