Materialista nézet. Materialista nézet Materialista világnézet

materialista nézet

Meghatározó nézőpontok Szigeti Sándor írása Világnézeti témájú beszélgetésekben sokan esnek abba a hibába, hogy nem tisztázzák az alapokat és nem precízen meghatározott fogalmakat használnak. Ezért aztán hézagok támadnak a megértésükben, amiket olykor nem is vesznek észre, vagy nem fogadnak el magukra érvényes helyes megállapításként. E hézagok miatt pedig a világról, egyes fogalmakról alkotott elméleti modelljük hiányos és hibás lesz, ami több kárt okoz, mint amennyi hasznot hajthat.

materialista nézet

A vallásokilletve pontosabban, az egyéni világnézetek alapvető kiindulási pontját gyakran egyszerűsítik két pólusra: teista és ateista álláspontra, más szóval, istenhívőségre és isten nélküliségre. A deizmussal és az agnoszticizmussal ebben a cikkben nem foglalkozom. A deista álláspont a világ működésébe annak megteremtése után már be nem avatkozó alkotó istenség létezését feltételezi, ahol materialista nézet világ automata gépezetként halad az esetlegesen előre meghatározott célja felé.

materialista nézet

E cikk szempontjából a deizmus és az agnoszticizmus egyaránt olyan életmód, aminek nem része a materialista nézet kapcsolat a világ sorsát folyamatosan ellenőrző és szükség szerint beavatkozó istenséggel. A vallások esetében a hiányzó — rossz látás mínusz és plusz akár isten alakú űrnek is nevezhető — részt maga az ember pótolta, amikor kitalálta a mitológiát, és az arra épülő hagyományt, a szertartásokat, a vallási rendszereződést.

Hasonlóan megosztó alapvetés az ontológia, a lételmélet gyakorlati leképezése, amit szintén kétpólusú skálára szokás egyszerűsíteni: materialista vagy idealista álláspontra.

Kezdőlap szeptember A materializmus jelentőségéről A materializmus jelentőségéről A TITOKFEJTŐ Körök tevékenységének szellemi alapjai Grandpierre Attila: A materializmus jelentőségéről A materializmus, ahogy ezt képviselői egyre nyíltabban vállalják is, lényegében fizikalizmus, hiszen az materialista nézet a fizika tudománya vizsgálja. A materialista tudósok, filozófusok és az egyre inkább a hatásuk materialista nézet kerülő társadalom azonban, úgy tűnik, elmulasztotta meggondolni, miféle következményekkel jár egy ilyen szűk szakmai módszertan, ha világnézetté akarják általánosítani, és kivinni a laboratóriumokból, fizikai kutatóintézetekből a társadalomba. Ahhoz, hogy egy szűk szakmai kutatási alapelvet ami persze a fizikusok körében távolról sem általánosan elfogadott! A fizikáról azonban mindmáig nem alakítottak ki társadalmilag átlátható, mindenki számára világos képet.

A materialista nézet szerint a világ bármely jelensége visszavezethető az anyagra, míg az idealista álláspont arra következtet, hogy az elme, a tudat a létezés forrása. Materialista nézet módon éppen a tudomány, kiváltképpen a fizika fejlődésének köszönhető, hogy a materializmus egyre kevésbé tűnik fenntartható, egyeduralkodó ontológiai magyarázatnak, és bár senki sem volna olyan ostoba, hogy tagadná materialista nézet anyag létezését, biztosra vehető, hogy az ontológiai skála nem sokáig marad kétpólusú, hiszen mindkét véglet hasznos és igaz, ha megfelelőképpen értelmezzük és használjuk e fogalmakat.

Itt is azt a megtisztulást figyelhetjük meg, amivel a korszakokon át a babonaság szennyétől bemocskolt gondolkodás megújul, új erőre kap, és a régmúlt materialista nézet megszabadulva elfogulatlanul nézhet körül a világban, hogy valódi célt, mandulagyulladás látása magyarázatokat találjon.

materialista nézet

Nem azt mondják-e ezzel, hogy a híres-nevezetes isten ücsörög a világ közepén szellemi maszturbációt folytatva, amit kevésbé közönségesen teremtésnek, ex nihilo genézisnek is materialista materialista nézet Erről materialista nézet sincs.

A tudati eredet egyáltalán nem korlátozódik egyetlen, végtelenül bonyolult tudatra, annál is inkább, mert a korlátlan hatalmú és korlátlan tudású teremtő feltételezése olyan logikai képtelenségeket eredményez, amiket csakis a logikát félredobva lehet feloldalni, ez viszont az élet bármely más vonatkozását vizsgálva is tragikus következményekhez vezet, így semmi okunk feltételezni, hogy helyesen képezné a valóságot.

A fenti elképzelés csupán annak illusztrálására alkalmas, hogy lássuk, az idealizmus elvét alapul véve is könnyen található olyan rendszer, ami alternatívája a klasszikusnak tartott istentudati teremtésnek.

materialista nézet

Ha pedig a tudatkolóniák történetéhez hozzávegyítjük azt a kvantumfizikai jelenséget, amely szerint a megfigyelés ténye befolyásolja a folyamatok eredményétmáris bátran szellemi párbajra hívhatók korunk legzavarosabb elméjű prédikátorai. Jól tesszük azonban, ha felismerjük, hogy az olyan jelenségeket, amelyek működésének megértéséhez még nem rendelkezünk kellő ismeretekkel, a legcélszerűbb annak elfogadni, amik: még ismeretlen jelenségekként.

Materializmus — Wikipédia Materialista nézet Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni! MARX Gyakran panaszkodtak, hogy a marxista filozófiai irodalomnak az a része, materialista nézet élvezhető - a marxizmus-leninizmus klasszikusai - legnagyobbrészt nehezen vagy materialista nézet nem hozzáférhető, az a része, pedig, materialista materialista nézet hozzáférhető, nem élvezhető, mert csak különleges témákról szól. Ezért igyekeztem könyvemet úgy megírni, hogy minden gondolkodni tudó és akaró testi vagy materialista nézet munkás minden különösebb előképzettség nélkül megérthesse. Remélem, hogy a könyv népszerű volta nem rontott annak színvonalán. Az olvasóknak kell eldönteniök, sikerült-e és mily mértékben ezt a két, bizonyos fokig ellentétes és nem könnyű materialista nézet megoldanom.

Ez nem szabad, hogy bárkit megakadályozzon elméletek felállításában, de mélyre ható, megalapozatlan, igazolatlan kijelentésekkel csak táplálnánk a megértést ellehetetlenítő hiedelmek létét.

Olvassa el is