Rezonancia a látásban

rezonancia a látásban

Optika és látórendszerek

Eszköztár: A frekvencia Hogy hogyan érzékeljük a hangokat, annak egyik szempontja a frekvencia. A frekvencia a másodpercenkénti ciklusok száma, amely megmutatja, hogy milyen gyorsan mozognak a molekulák.

látás és viagra 7 látási szabály

A frekvencia alapján észleljük a hang magasságát is. A frekvencia mértékegysége a hertz Hzamely a másodpercenkénti ciklusok számát adja meg. Elméletek A hang érzékelése során nem csupán a hangerő, hanem a hangmagasság is döntő tényező, azaz a hang elsődleges minősége egy olyan skálán, mely az alacsony hangoktól a magas hangokig terjed.

Account Options

Ezt a frekvencia határozza meg: ahogy nő a hangmagasság, úgy a frekvencia is. A hangmagasság érzékelésének két elméletét dolgozták ki.

lehetséges az egyik szem hyperopia mit írnak, ha a látás 100%

Az egyik ból származik, Lord Lutherford brit fizikustól. Szerinte a hang az egész alaphártyát megrezegteti, és a rezgés tempója adja meg a hang frekvenciáját, valamint az, hogy milyen gyakorisággal rezeg az alaphártya, határozza meg a hallóideg idegrostjainak impulzusgyakoriságát is.

Ez a hangmagasság ún.

Az optikai anyagok kezelése A fény detektálása, Fényabszorpció Az 1. A fényelnyelés egy valószínűségi folyamat: az adott számú atom időegység alatt rá jellemző hullámhossz- és frekvenciafüggő számú fotont nyel el a többit átengediez az abszorpcióképessége. Stacionárius állapotot feltételezve folyamatos fényáram, folyamatos fényelnyelés, sokkal több atom, mint foton a fényelnyelést a Lambert—Beer-törvény írja le: Az anyag a rajta áthaladó elektromágneses UV- látható, infra- röntgen- gamma- stb. Mi lesz az elnyelt foton energiájával, impulzusával? Ha elnyeli a rezonáns fotont, magasabb energiájú állapotba kerül, és átveszi a foton impulzusát is, meglökődik.

Az elmélet azonban egy fiziológiai nehézségbe ütközik: azt tudjuk már, hogy az idegrostok maximálisan impulzus szállítására képesek — akkor azonban hogyan vagyunk képesek érzékelni azokat a hangokat, melyeknek frekvenciája meghaladja az Hz-et? A nehézséget Weaver oldotta fel végül, aki felvetette rezonancia a látásban a hipotézist, mely szerint az Hz-en felüli frekvenciákat több különböző idegrost-csoport kódolhatja, melyek mindegyike elcsúszik kissé egymástól.

gyógyulás a látás helyreállító műtét után myopia örökletes vagy szerzett

Ez azonban még mindig nem ad választ az összes felmerülő kételyre az elmélettel kapcsolatban, mert az idegimpulzusok és a hang hullámformája közti megfelelés Hz felett megtörik, noha mellette szól annak felfedezése, hogy a hallóideg impulzusainak mintázata az videoteszt látásvizsgálat hullámformáját követi - bár az egyes sejtek nem válaszolnak a hullám minden ciklusára.

Választ kellett tehát arra a kérdésre keresni, hogy miképpen érzékeljük a Hz fölötti hangmagasságot.

10 termék a látáshoz látásvizsgálatokat végeznek

Joseph Guichard Duverny francia anatómus már ban azzal a feltevéssel kísérletezett, miszerint a frekvencia mechanikailag kódolódik hangmagassággá, a rezonancia elvén keresztül, ez az elmélet tehát az ún.

Ez arra alapszik, hogy gyakorlatilag a fül is hasonlóképpen működik, mint egy zongora húrjait megrezegtető hangvilla: van benne egy olyan szerkezet, ami rezgésbe rezonancia a látásban, ha ha egy bizonyos frekvenciájú hang érkezik a fülbe. Ez a szerkezet rezonancia a látásban alaphártya.

Csakra harmonizáló és aktiváló rezgések

Az elmélet még többszöri módosításon esett át. Helmholtz nevéhez a hangmagasság helyelmélete fűződik: eszerint az alaphártya minden egyes pontjához, ha rezgésbe jön, egy bizonyos hangmagasság érzete köthető.

Tartalomjegyzék

Az alaphártyán sok ilyen pont van, s ez egybevág azzal a feltételezésünkkel, hogy a hangmagasságnak sok különböző receptora kell legyen. Békésy György ben kapott Nobel-díjat az alaphártyával kapcsolatos kutatásaiért; ő mutatta ki először, hogy voltaképpen hogyan is mozog ez a szerkezet.

  1. Hallás – Wikipédia
  2. A Foton Övet a fény intenzív hullámának 12 gigantikus örvénye alkotja.
  3. Ahol jó látásra van szükség
  4. A rezonancia emelkedés fizikai testre gyakorolt hatásainak enyhítése

Arra jött rá, hogy bár az egész alaphártya mozog a legtöbb frekvenciára, a mozgás maximumának helye az adott frekvenciától függ. A magas frekvenciák az alaphártya távolabbi részén keltenek rezgést; ahogy a frekvencia növekszik, a rezgésminta az ovális ablak felé tolódik.

Navigációs menü

Ezek az elméletek azonban még mindig nem képesek valamennyi jelenségre, így pl. Ez arra a gondolatra vezetett, hogy a hangmagasság egyaránt függ a térbeli és időbeli mintázattól, és hogy a frekvenciaelmélet magyarázza meg az alacsony, a helyelmélet pedig a magas frekvenciájú hangok érzékelését.

a szédült kezek elzsibbadnak ha rossz látási videód van

Kapcsolódó információ.

Olvassa el is